2022 m. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 148,720 tūkst. galvijų ir pagaminta 42,310 tūkst. t galvijienos skerdenų – tai atitinkamai 4,19 proc. ir 3,04 proc. mažiau nei 2021 m. Analizuojamu laikotarpiu Lietuvoje vidutinė supirktų galvijų gyvojo svorio kaina* sudarė 177,54 EUR/100 kg ir buvo 39,52 proc. didesnė kaina nei 2021 m. (127,25 EUR/100 kg).

2022 m. šalies skerdyklose pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę iš viso buvo suklasifikuota 134,511 tūkst. galvijų skerdenų – 2,97 proc. mažiau nei 2021 m. E raumeningumo klasės skerdenos sudarė 0,07 proc. (palyginimui 2021 m. 0,07 proc.), U – 4,87 proc. (3,95 proc.), R – 14,49 proc. (13,28 proc.), O – 44,65 proc. (46,10 proc.) ir P – 35,92 proc. (36,60 proc.) nuo visų suklasifikuotų galvijų skerdenų. 2022 m. nors ir nežymiai, bet 2,14 proc. punktų padidėjo geresnės skerdenos kokybės (E, U ir R) galvijų skerdimas. Vidutinis 2022 m. paskersto ir suklasifikuoto galvijo skerdenos svoris sudarė 298,32 kg ir buvo 0,93 proc. didesnis nei 2021 m. (295,57 kg).

2022 m. Lietuvos įmonėse supirktų ir su-klasifikuotų galvijų skerdenų kaina vidutiniškai sudarė 374,54 EUR/100 kg ir buvo 39,57 proc. aukštesnė nei 2021 m. Analizuojamu laikotarpiu lyginant supirktų galvijų skerdenų kainas** tarp kaimyninių šalių – tai vidutinė Lietuvos kaina 2022 m. buvo apie 11 proc. aukštesnė nei Latvijos, tačiau apie 17 proc. žemesnė nei Lenkijos ir beveik 18 proc. mažesnė nei bendra ES vidutinė kaina. Brangiausiai tarp ES šalių galvijai buvo superkami Liuksemburge, Prancūzijoje, Italijoje, o pigiausiai Vengrijoje, Kipre ir Slovakijoje. 

* vidutinė kaina apskaičiuota svertiniu būdu, įskaitant įmonių ir ūkių supirktų galvijų, skerdžiamų pagal paslaugą kitoje skerdykloje, vertę;

** vidutinės kainos apskaičiuotos iš savaitinių EK teikiamų duomenų

Šaltiniai: ŽŪDC (LŽŪMPRIS), EK

Naudojant ŽŪDC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2022 m. Lietuvos įmonėse galvijai buvo superkami brangiau