ŽŪDC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2023 m. vasario mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 3,33 mln. paukščių ir pagaminta 6 378,95 t paukštienos skerdenų. Paukščių skerdimų skaičius vasario mėn., palyginti su sausio mėn., sumažėjo 12,28 proc. ir buvo 5,38 proc. mažesnis nei prieš metus. Analizuojamu laikotarpiu buvo paskersta 3,27 mln. vnt. broilerių – 10,74 proc. mažiau nei sausį ir 5,16 proc. mažiau nei 2022 m. vasario mėn.

Vertinant pagal skerdenų svorį, 2023 m. vasario mėn. buvo pagaminta 6 378,95 t paukštienos 11,85 proc. mažiau nei sausį ir 0,16 proc. mažiau nei prieš metus. Iš to skaičiaus broilerių skerdenų gamyba 2023 m. vasario mėn., palyginti su sausio mėn., sumažėjo 10,82 proc. (iki 6 086,42 t), o, palyginti su 2022 m. vasario mėn., buvo 1,28 proc. mažesnė.

ŽŪDC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2023 m. vasario mėn. (2023 01 30–02 26) Lietuvos rinkoje atvėsintų viščiukų broilerių skerdenų ir jų gabalų buvo parduota 0,12 proc. daugiau nei sausio mėn. Viščiukų broilerių skerdenų vidutinė didmeninė gamintojų kaina analizuojamu laikotarpiu išliko beveik nepakitusi – sumažėjo 0,04 proc.

Šaltiniai: ŽŪDC(LŽŪMPRIS)

2023 m. vasario mėn. Lietuvos įmonėse sumažėjo paukštienos gamyba