Paukštienos importas Lenkijoje analizuojamu laikotarpiu sudarė 20,92 tūkst. t ir, palyginti su 2022 m. I ketvirčiu, padidėjo 16,81 proc. Šį padidėjimą lėmė išaugęs importas iš Ukrainos, iš kurios importuota 11,0,7 tūkst. t, t. y. 53,94 proc. daugiau nei prieš metus. Kitos pagrindinės importo partnerės 2023 m. I ketvirtį buvo Vokietija (4 990 t arba 35,51 proc. mažiau), Nyderlandai (1 272 tūkst. t arba 1,61 proc. mažiau), ir Italija (1 154 t arba 7,83 proc. mažiau).

Gyvų paukščių importas Lenkijoje 2023 m. I ketvirtį, palyginti su 2022 tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 5,06 proc. Daugiausia paukščių buvo importuota iš Lietuvos – 7 139 t, arba 2,9 karto daugiau nei prieš metus. Importas iš Čekijos analizuojamu laikotarpiu padidėjo 6,61 proc. (iki 5 986 t), iš Vengrijos – sumažėjo 9,23 proc. (iki 5 492 t), o Slovakijos – 30,18 proc., iki 4 366 t.

Paukštienos eksportas Lenkijoje analizuojamu laikotarpiu sudarė 387,27 tūkst. t ir, palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 6,39 proc. Pagrindinės paukštienos eksporto šalys 2023 m. I ketvirtį buvo Vokietija (69,23 tūkst. t arba 4,24 proc. daugiau), Nyderlandai (48,43 tūkst. t arba 32,99 proc. daugiau), Prancūzija (39,50 tūkst. t arba 12,51 proc. daugiau) ir Jungtinė Karalystė (39,18 tūkst. t arba 1,70 proc. daugiau).

Paukštienos eksportas į Lietuvą 2023 m. I ketvirtį sudarė 7 889 t – 7,60 proc. mažiau nei prieš metus. Šį sumažėjimą lėmė padidėjusios didmeninės kainos ir išaugusi paklausa kitose ES šalyse. 2023 m. I ketvirtį, palyginti su 2022 m. IV ketvirčiu, vidutinė didmeninė vištienos skerdenų kaina Lenkijoje padidėjo 11,64 proc.

Gyvų paukščių eksportas Lenkijoje 2023 m. I ketvirtį, palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 48,75 proc., iki 5 817 t. Pagrindinės eksporto partnerės buvo Vokietija (5 210 t arba 50,00 proc. mažiau), Ukraina (252 t arba 30,04 proc. daugiau) ir Lietuva (222 t arba 38,49 proc. mažiau).

2023 m. I ketvirtį Lenkijoje padidėjo paukštienos ir gyvų paukščių importas