ŽŪDC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2023 m. liepos mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta   4,14 mln. paukščių ir pagaminta 7 657,03 t paukštienos skerdenų. Paukščių skerdimų skaičius liepos mėn., palyginti su birželio mėn., padidėjo 1,07 proc. ir buvo 7,52 proc. didesnis nei prieš metus. Analizuojamu laikotarpiu buvo paskersta 4,08 mln. vnt. broilerių – 1,08 proc. daugiau nei birželį ir 7,37 proc. daugiau nei 2022 m. liepos mėn.

Vertinant pagal skerdenų svorį, 2023 m. liepos mėn. buvo pagaminta 7 657,03 t paukštienos – 2,67 proc. daugiau nei birželį ir 7,06 proc. daugiau nei prieš metus. Iš to skaičiaus broilerių skerdenų gamyba 2023 m. liepos mėn., palyginti su birželio mėn., padidėjo 4,75 proc. (iki 7 270,67 t), o, palyginti su 2022 m. liepos mėn. – 5,84 proc.

Šaltinis: ŽŪDC(LŽŪMPRIS)

2023 m. liepos mėn. Lietuvos įmonėse padidėjo paukščių skerdimai ir paukštienos gamyba