2023 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 101,551 tūkst. galvijų – 5,96 proc. daugiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. Daugiausia 45 proc. nuo visų paskerstų galvijų sudarė karvės, 24 proc. – buliukai 12–24 mėn. amžiaus, 16 proc. sudarė telyčios nuo 12 mėn. iki apsiveršiavimo, 10 proc. buliai nuo 24 mėn. amžiaus ir tik 4 proc. veršeliai iki 8 mėn. bei 1 proc. jaunų galvijų prieauglis nuo 8 iki 12 mėn. Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos įmonėse pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo paskersta ir suklasifikuota 92,033  tūkst. galvijų ir pagaminta 27,061 tūkst. t galvijienos skerdenų, o tai atitinkamai 6,46 proc. ir 3,78 proc. daugiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Vidutinė paskersto ir pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę suklasifikuoto galvijo skerdena sudarė 294 kg ir buvo 2,52 proc. lengvesnė nei 2022 m. sausio–rugpjūčio mėn.

2023 m. sausio–rugpjūčio mėn. vidutinė galvijų supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę Lietuvos įmonėse, palyginti su 2022 m. sausio–rugpjūčio mėn., sumažėjo 5,31 proc. ir sudarė 357,77 EUR/100 kg. Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos įmonėse vidutinė galvijų gyvojo svorio supirkimo kaina sudarė 171,17 EUR/100 kg – buvo 5,08 proc. žemesnė nei 2022 m. sausio–rugpjūčio mėn.

Šaltinis: ŽŪDC (LŽŪMPRIS)

Naudojant ŽŪDC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2023 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvos įmonėse didėjo galvijų skerdimų apimtys, tačiau supirktų galvijų skerdena buvo lengvesnė ir pigesnė