Pastabos:
* lyginant 2017 m. gruodžio mėn. su 2017 m. lapkričio mėn.
** lyginant 2017 m. gruodžio mėn. su 2016 m. gruodžio mėn.

Pastaba. Vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu.

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)

Parengė J. Vitkienė, tel. (8 37) 39 78 05

2018-01-23 Avių supirkimo vidutinės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) (pagal MS-3 ataskaitą) 2017 m. lapkričio–gruodžio mėn. ir 2016 m. gruodžio mėn.