Pastabos:
Vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu, įskaitant įmonių ir (arba) ūkių supirktų galvijų, skerdžiamų pagal paslaugą kitoje skerdykloje, vertę.
*lyginant 2017 m. gruodžio mėn. su 2017 m. lapkričio mėn.

** lyginant 2017 m. gruodžio mėn. su 2016 m. gruodžio mėn.

●–konfidencialūs duomenys

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)
Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 70 80

2018-01-23 Galvijų vidutinės supirkimo kainos (gyvojo svorio) Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) (pagal MS-1 ataskaitą) 2017 m. spalio–gruodžio mėn. ir 2016 m. gruodžio mėn.