Pastabos:

* lyginant 2017 m. gruodžio mėn. su 2017 m. lapkričio mėn.

** lyginant 2017 m. gruodžio mėn. su 2016 m. gruodžio mėn.

*** paskerstų supirktų ir savų užaugintų galvijų skerdenų svoris kg

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)

Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 70 80

2018-01-23 Galvijų skerdimas Lietuvos įmonėse (pagal MS-1 ataskaitą) 2017 m. spalio–gruodžio mėn. ir 2016 m. gruodžio mėn.