Pastabos:

* lyginant 2018 m. sausio mėn. su 2017 m. gruodžio mėn.
** lyginant 2018 m. sausio mėn. su 2017 m. sausio mėn.
*** paskerstų supirktų ir savų užaugintų galvijų skerdenų svoris kg

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-02-23 Galvijų skerdimas Lietuvos įmonėse (pagal MS-1 ataskaitą) 2017 m. lapkričio–2018 m. sausio mėn. ir 2017 m. sausio mėn.