Pastabos:
Vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu, įskaitant įmonių ir (arba) ūkių supirktų galvijų, skerdžiamų pagal paslaugą kitoje skerdykloje, vertę.
* lyginant 2018 m. sausio mėn. su 2017 m. gruodžio mėn.
** lyginant 2018 m. sausio mėn. su 2017 m. sausio mėn.
●–konfidencialūs duomenys

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-02-23 Galvijų vidutinės supirkimo kainos (gyvojo svorio) Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) (pagal MS-1 ataskaitą) 2017 m. lapkričio–2018 m. sausio mėn. ir 2017 m. sausio mėn.