Pastabos:

* lyginant 2018 m. sausio mėn. su 2017 m. gruodžio mėn.
** lyginant 2018 m. sausio mėn. su 2017 m. sausio mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

2018-02-23 Galvijų, suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę, skaičius Lietuvos įmonėse vnt. (pagal MS-1 ataskaitą) 2017 m. lapkričio–2018 m. sausio mėn. ir 2017 m. sausio mėn.