Pastabos:
• – konfidencialūs duomenys
į vidutinę (svertinę) kainą įskaityti transportavimo kaštai (2017 m. sausio mėn. – 8,44 Eur/100 kg, lapkričio mėn. – 7,46 EUR/100 kg, gruodžio mėn. – 8,55 EUR/100 kg, 2018 m. sausio mėn. – 9,08 EUR/100 kg skerdenų svorio)

* lyginant 2018 m. sausio mėn. su 2017 m. gruodžio mėn.

** lyginant 2018 m. sausio mėn. su 2017 m. sausio mėn.

***patikslinti duomenys

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

2018-02-23 Galvijų, suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę, vidutinės supirkimo kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) (pagal MS-1 ataskaitą) 2017 m. lapkričio–2018 m. sausio mėn. ir 2017 m. sausio mėn.