Pastabos:

* lyginant 2018 m. vasario mėn. su 2018 m. sausio mėn.
** lyginant 2018 m. vasario mėn. su 2017 m. vasario mėn.
*** paskerstų supirktų ir savų užaugintų galvijų skerdenų svoris kg

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)

Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 70 80

2018-03-23 Galvijų skerdimas Lietuvos įmonėse 2017 m. gruodžio–2018 m. vasario mėn.