Pastabos:
Vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu, įskaitant įmonių ir (arba) ūkių supirktų galvijų, skerdžiamų pagal paslaugą kitoje skerdykloje, vertę.

* lyginant 2018 m. vasario mėn. su 2018 m. sausio mėn.
** lyginant 2018 m. vasario mėn. su 2017 m. vasario mėn.

●–konfidencialūs duomenys

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)
Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 70 80

2018-03-23 Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2017 m. gruodžio–2018 m. vasario mėn., EUR/100 kg gyvojo svorio (be PVM)