Analizuojamu laikotarpiu šalies skerdyklose buvo paskersta 23,150 tūkst. galvijų ir pagaminta 6,211 tūkst. t galvijienos skerdenų – atitinkamai 2,06 ir 2,31 proc. daugiau, palyginti su 2017 m. sausio–vasario mėn.
Analizuojamu laikotarpiu jaučių (nuo 12 mėn.), buliukų (nuo 12 iki 24 mėn. amžiaus) ir jaunų galvijų prieauglio (nuo 8 iki 12 mėn.) skerdimai padidėjo atitinkamai 57,14 proc. (iki 44 vnt.), 17,72 proc. (iki 7,932 tūkst. vnt.) ir 12,82 proc. (iki 220 vnt.). Labiausiai sumažėjo bulių (nuo 24 mėn.), veršelių (iki 8 mėn.) ir karvių skerdimų skaičius, atitinkamai 21,99 proc. (iki 1,061 tūkst. vnt.), 6,48 proc. (iki 1,011 tūkst. vnt.) ir 4,01 proc. (iki 9,491 tūkst. vnt.). Telyčių (nuo 12 mėn. iki apsiveršiavimo) skerdimų skaičius beveik nepakito – sumažėjo vos 0,06 proc. (iki 3,391 tūkst. vnt.). Daugiausia, kaip įprasta, mūsų šalyje buvo paskersta karvių – 41,00 proc., buliukų – 34,26 proc. ir telyčių – 14,65 proc. nuo visų skerdimų skaičiaus. Lietuvos skerdyklose grąžintinais pagrindais buvo paskersta 12,36 proc. galvijų.
2018 m. sausio–vasario mėn. 19,544 tūkst. galvijų buvo suklasifikuota pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę – 3,12 proc. daugiau, palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. 2018 m. sausio–vasario mėn. vidutinė galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina sudarė 127,53 EUR/100 kg, o supirkimo pagal skerdenas – 246,41 EUR/100 kg, tai atitinkamai 17,34 ir 16,64 proc. didesnės kainos, palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

2018-05-02 2018 m. sausio–vasario mėn., palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvos įmonėse padidėjo galvijų skerdimų skaičius