Analizuojamu laikotarpiu kiaulių skerdimo apimtys Lietuvos skerdyklose sudarė 61,661 tūkst. vnt. ir buvo 15,28 proc. mažesnės už kovo mėn., tačiau 4,57 proc. didesnės nei 2017 m. balandžio mėn. Iš to skaičiaus 44,828 tūkst. kiaulių buvo suklasifikuotos pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę – 22,64 proc. daugiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Šiuo metu Lietuvos rinkoje vyrauja aukščiausios (S) ir puikios (E) raumenin-gumo klasių kiaulių skerdenos. S raumeningumo klasės kiaulių skerdenos analizuojamu laikotarpiu sudarė 65,87 proc., E klasės – 29,40 proc., o U–P klasės – 4,73 proc. nuo bendro suklasifikuotų kiaulių skaičiaus. Analizuojamu laikotarpiu buvo pagaminta 4,862 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 15,78 proc. mažiau nei 2018 m. kovo mėn., tačiau 3,99 proc. daugiau nei 2017 m. balandžio mėn.
2018 m. balandžio mėn. kiaulių supirkimo (pagal skerdenas) kaina Lietuvoje sudarė 150,10 EUR/100 kg ir buvo atitinkamai 2,77 proc. ir 13,27 proc. mažesnės nei 2018 m. kovo mėn. ir 2017 m. balandžio mėn. Kiaulių supirkimo (pagal gyvąjį svorį) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 108,58 EUR/100 kg – buvo 2,23 proc. mažesnė nei kovo mėn. bei 12,44 proc. – nei 2017 m. balandžio mėn. Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per metus sumažėjo 9,07 proc., antros (106–115 kg) – 14,74 proc., trečios (116–140 kg) – 11,45 proc., o paršavedžių – 15,51 proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-05-29 2018 m. balandžio mėn. Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenas sumažėjo 13,27 proc.