Lietuvoje 2018 m. birželio mėn. kiaulių E klasės supirkimo pagal skerdenas vidutinė kaina sudarė 147,27 EUR/100 kg ir buvo 19,57 proc. žemesnė nei 2017 m. birželio mėn. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 145,32 EUR/100 kg ir buvo 17,77 proc. žemesnė nei 2017 m. atitinkamu laikotarpiu. Kiaulių E klasės supirkimo kaina 2018 m. birželio mėn., palyginti su 2017 m. birželio mėn., didėjo tik Suomijoje – 1,44 proc., o kitose ES šalyse – mažėjo. Labiausiai analizuojamu laikotarpiu kiaulių kaina sumažėjo Belgijoje – 25,33 proc. ir Danijoje – 22,47 proc. Lenkijoje kiaulių E klasės supirkimo kaina sumažėjo 19,98 proc. (iki 143,14 EUR/100 kg) ir buvo 2,80 proc. žemesnė nei Lietuvoje, Latvijoje – 20,82 proc. (iki 145,10 EUR/100 kg) ir buvo 1,47 proc. žemesnė nei Lietuvoje, Estijoje – 9,25 proc. (iki 146,86 EUR/100 kg) ir buvo 0,28 proc. žemesnė nei Lietuvoje.

Šaltinis: EK
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-07-31 2018 m. birželio mėn. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė supirkimo kaina Lietuvoje buvo 1,34 proc. aukštesnė už vidutinę ES kainą