2018 m. birželio mėn. Lietuvos skerdyklose buvo paskersta 66,185 tūkst. kiaulių – 2,38 proc. mažiau nei 2018 m. gegužės mėn. ir 10,33 proc. daugiau nei 2017 m. birželio mėn. Iš to skaičiaus 47,393 tūkst. kiaulių buvo suklasifikuotos pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę – 24,73 proc. daugiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Šiuo metu Lietuvos rinkoje vyrauja aukščiausios (S) ir puikios (E) raumeningumo klasių kiaulių skerdenos. S raumeningumo klasės kiaulių skerdenos analizuojamu laikotarpiu sudarė 65,02 proc., E klasės – 28,69 proc. nuo bendro suklasifikuotų kiaulių skaičiaus. Analizuojamu laikotarpiu buvo pagaminta 5,175 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 8,51 proc. daugiau nei 2017 m. birželio mėn.
2018 m. birželio mėn. kiaulių supirkimo (pagal skerdenas) kaina Lietuvoje sudarė 148,76 EUR/100 kg ir buvo 2,44 proc. didesnė nei gegužės mėn., tačiau 19,51 proc. mažesnė, palyginti su 2017 m. birželio mėn. Kiaulių supirkimo (pagal gyvąjį svorį) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 107,88 EUR/100 kg ir buvo 2,62 proc. didesnė nei gegužės mėn., bet 17,98 proc. mažesnė nei 2017 m. birželio mėn. Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per metus sumažėjo 14,48 proc., antros (106–115 kg) – 19,54 proc., trečios (116–140 kg) – 19,31 proc., o paršavedžių – 15,67 proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-07-31 2018 m. birželio mėn., palyginti su 2017 m. birželio mėn., Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina sumažėjo apie 19 proc. o skerdimo apimtys padidėjo – 10 proc.