* lyginant 2018 m. birželio mėn. su 2018 m. gegužės mėn.

** lyginant 2018 m. birželio mėn. su 2017 m. birželio mėn.

● – konfidencialūs duomenys

1) (išskyrus iš kepenų pagamintas dešras, paruoštus valgius ir patiekalus)

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Parengė J. Vitkienė, tel. (8 37) 39 73 88

2018-07-31 Lietuvos įmonėse pagamintos mėsos ir kai kurių mėsos gaminių eksportas į trečiąsias šalis 2018 m. gegužės–birželio mėn., t