* gamintojų kainos apskaičiuotos svertiniu būdu, be PVM.

** lyginant 2018 m. birželio mėn. su 2018 m. gegužės mėn.

*** lyginant 2018 m. birželio mėn. su 2017 m. birželio mėn.

1) įskaitant šviežią mėsą, užpiltą druska kaip laikinuoju konservantu

2) įskaitant bekonų šoninę, trijų ketvirčių šoninę arba vidurines dalis,

priekines nuokartas, nugarines ir jų dalis, išskyrus kumpius, mentes ir jų

dalis, su kaulais, papilves ir jų dalis

3) (išskyrus paruoštus valgius ir patiekalus)

4) (išskyrus iš kepenų pagamintas dešras, paruoštus valgius ir patiekalus)

5) išskyrus dešras ir panašius produktus, homogenizuotus produktus, iš

kepenų pagamintus maisto produktus, paruoštus valgius ir patiekalus

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Parengė J. Vitkienė, tel. (8 37) 39 73 88

2018-07-31 Lietuvos įmonėse pagamintos mėsos ir kai kurių mėsos gaminių vidutinės pardavimo kainos* 2018 m. gegužės–birželio mėn., EUR/t