* lyginant 2018 m. 32 savaitę su 2018 m. 31 savaite
** lyginant 2018 m. 32 savaitę su 2017 m. 32 savaite

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-08-16 Suklasifikuotų kiaulių skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2018 m. 29–32 sav., vnt.