Pastabos:
2018 m. liepos 11 d. įsigaliojus Komisijos deleguotam reglamentui (ES) 2017/1182 į vidutinę (svertinę) kainą transportavimo kaštai nebeįskaitomi. Dėl duomenų palyginamumo 2017 m. 32 sav. kainos teikiamos be transportavimo kaštų.

●–konfidencialūs duomenys
* lyginant 2018 m. 32 savaitę su 2018 m. 31 savaite
** lyginant 2018 m. 32 savaitę su 2017 m. 32 savaite

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-08-16 Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. 29–32 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)