2018 m. sausio–liepos mėn. ES galvijienos eksportas, palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 1,9 proc. ir sudarė 440,328 tūkst. t. Analizuojamu laikotarpiu pagrindine ES galvijienos eksporto šalimi buvo Turkija, į kurią ES galvijienos eksportas sudarė 16,2 proc. viso ES galvijienos eksporto kiekio (71,490 tūkst. t). 2018 m. sausio–liepos mėn. ES šalys labiausiai padidino galvijienos eksportą į Čilę – 87,0 proc., Turkiją – 85,8 proc. ir Pietų Afriką – 53,7 proc., o sumažino – į Norvegiją (42,4 proc.), Filipinus (31,4 proc.) ir Rusiją (28,2 proc.).
2018 m. sausio–liepos mėn., palyginti su 2017 m. sausio–liepos mėn., galvijienos importas į ES šalis padidėjo 18,3 proc. ir sudarė 202,134 tūkst. t. Tai labiausiai lėmė didėjanti galvijienos pasiūla iš Brazilijos, kuri yra didžiausia galvijienos tiekėja ES šalims (2018 m. sausio–liepos mėn. sudarė 38,7 proc. viso ES galvijienos importo kiekio). Analizuojamu laikotarpiu Brazilija išvežė į ES 78,289 tūkst. t galvijienos – 29,4 proc. daugiau, palyginti su 2017 m. sausio–liepos mėn. 2018 m. sausio–liepos mėn. kitos dvi didelės galvijienos tiekėjos, sudarančios apie 37,2 proc. viso galvijienos į ES šalis importo kiekio, buvo Argentina ir Urugvajus. Analizuojamu laikotarpiu Argentina į ES eksportą padidino 46,9 proc. (iki 40,759 tūkst. t), o Urugvajus sumažino 3,5 proc. (iki 34,441 tūkst. t).

Šaltinis: EK
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-10-16 2018 m. sausio–liepos mėn. sumažėjo ES šalių galvijienos eksportas, tačiau padidėjo importas