Pastabos:

• – konfidencialūs duomenys
2018 liepos 11 d. įsigaliojus Komisijos deleguotam reglamentui (ES) 2017/1182 į vidutinę (svertinę) kainą transportavimo kaštai nebeįskaitomi. Dėl duomenų palyginamumo 2017 m. rugsėjo mėn. mėn. vidutinės (svertinės) kainos taip pat teikiamos be transportavimo kaštų.

* lyginant 2018 m. rugsėjo mėn. su 2018 m. rugpjūčio mėn.
** lyginant 2018 m. rugsėjo mėn. su 2017 m. rugsėjo mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 78 05

2018-10-23 Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. liepos–rugsėjo mėn., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)