Pastabos:

* lyginant 2018 m. rugsėjo mėn. su 2018 m. rugpjūčio mėn.
** lyginant 2018 m. rugsėjo mėn. su 2017 m. rugsėjo mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 78 05

2018-10-23 Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2018 m. liepos–rugsėjo mėn., vnt.