Pastabos:
2018 m. liepos 11 d. įsigaliojus Komisijos deleguotam reglamentui (ES) 2017/1182 į vidutinę (svertinę) kainą transportavimo kaštai nebeįskaitomi. Dėl duomenų palyginamumo 2017 m. lapkričio mėn. kainos teikiamos taip pat be transportavimo kaštų.

●–konfidencialūs duomenys
* lyginant 2018 m. lapkričio mėn. su 2018 m. spalio mėn.
** lyginant 2018 m. lapkričio mėn. su 2017 m. lapkričio mėn.
***patikslinti duomenys

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. rugsėjo–lapkričio mėn., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)