* lyginant 2018 m. lapkričio mėn. su 2018 m. spalio mėn.

** lyginant 2018 m. lapkričio mėn. su 2017 m. lapkričio mėn.

*** negalutiniai duomenys

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

Šalutinių gyvūninių produktų kiekiai Lietuvos skerdyklose 2018 m. rugsėjo–lapkričio mėn., t