2018 m. šalies skerdyklose buvo paskersta 806,63 tūkst. kiaulių – 4,93 proc. daugiau nei 2017 m. Didžiausias skerdimų skaičiaus padidėjimas buvo 2018 m. gegužės–rugsėjo mėn. Šis laikotarpis laikomas pačiu rizikingiausiu ir labiausiai pavojingu kiaulių augintojams, dėl kiaulių maro. Šiuo laikotarpiu kiaulių skerdimų skaičius padidėjo nuo 5 iki 11 proc., palyginti su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu. Preliminariais duomenimis, 2018 m. kiaulių skerdimai Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje padidėjo atitinkamai 5,14 proc., 11,31 proc. ir 3,17 proc. Praėjusiais metais pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę kiaulių buvo suklasifikuota 15,42 proc. daugiau nei 2017 m. Lietuvos rinkoje vyravo aukščiausios (S) ir puikios (E) raumeningumo klasių kiaulių skerdenos. Šių raumeningumo klasių kiaulių skerdenos pernai sudarė 95,04 proc. nuo bendro suklasifikuotų kiaulių skaičiaus. Analizuojamu laikotarpiu buvo pagaminta 63,54 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 4,38 proc. daugiau nei 2017 m.
2018 m. kiaulių supirkimo (pagal skerdenas) kaina Lietuvoje vidutiniškai sudarė 140,57 EUR/100 kg ir buvo 12,49 proc. mažesnė nei 2017 m. Kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė supirkimo kaina Lietuvoje ir ES šalyse 2018 m. mažėjo. Lietuvoje 2018 m. kiaulių E klasės supirkimo pagal skerdenas vidutinė kaina sudarė 138,24 EUR/100 kg ir buvo 13,26 proc. žemesnė nei 2017 m. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 142,01 EUR/100 kg ir buvo 11,29 proc. žemesnė nei 2017 m., tačiau 2,73 proc. aukštesnė nei Lietuvoje. Analizuojamuoju laikotarpiu kaimyninėse šalyse brangiausiai už kiaulieną buvo mokama Estijoje (vidutiniškai 145,20 EUR/100kg), šiek tiek pigiau Latvijoje (144,01 EUR/100kg) ir pigiausiai Lenkijoje (139,43 EUR/100kg). Vidutinė kiaulių supirkimo (pagal gyvąjį svorį) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 103,61 EUR/100 kg – buvo 11,24 proc. mažesnė nei 2017 m. Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina
per metus sumažėjo – 8,01 proc., antros kategorijos (106–115 kg) – 12,68 proc., trečios (116–140 kg) – 11,56 proc., o paršavedžių – 12,35 proc. Kiaulių supirkimo kainų kritimui Lietuvoje ir ES šalyse įtakos turėjo afrikinis kiaulių maras.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 05

Per metus Lietuvoje kiaulių supirkimo kainos krito apie 12 proc.