2019 m. sausio–vasario mėn. ES kiaulienos eksportas, palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 5,8 proc. ir sudarė 709,65 tūkst. t. Analizuojamu laikotarpiu pagrindine ES kiaulienos eksporto šalimi išliko Kinija, į kurią ES kiaulienos eksportas sudarė apie 38,8 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio ir, palyginti su 2018 m. sausio–vasario mėn., eksportas padidėjo 12,7 proc. (iš viso 275,25 tūkst. t). Į Japoniją (į kurią ES kiaulienos eksportas sudarė apie 11,6 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio) ES kiaulienos eksportas padidėjo apie 8,4 proc. (iki 82,35 tūkst. t), o į Šiaurės Korėją (apie 7,5 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio) – sumažėjo – 16,7 proc. (iki 53,31 tūkst. t).
2019 m. sausio–vasario mėn., palyginti su 2018 m. sausio–vasario mėn., kiaulienos importas į ES šalis sumažėjo 14,3 proc. ir sudarė 5,22 tūkst. t. Didžiausia kiaulienos tiekėja analizuojamu laikotarpiu buvo Šveicarija – 2,68 tūkst. t (51,4 proc. nuo ES kiaulienos importo kiekio). 2019 m. sausio–vasario mėn. kiaulienos importas į ES šalis didėjo iš šių šalių: Serbijos – 46,2 proc., Norvegijos – 41,5 proc. ir Albanijos – 28,3 proc.

Šaltinis: EK
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2019 m. sausio–vasario mėn. padidėjo ES šalių kiaulienos eksportas, o importas sumažėjo