2019 m. I ketvirtį Lietuvos įmonėse buvo paskersta 230,44 tūkst. kiaulių – 13,54 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 20,13 proc. daugiau nei 2018 m. I ketvirtį. Analizuojamu laikotarpiu pagaminta 18,21 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 13,69 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos. 2019 m. I ketvirtį S kategorijos kiaulės sudarė 69,59 proc. (2018 m. I ketvirtį – 67,15 proc.), E kategorijos – 26,85 proc. nuo visų suklasifikuotų kiaulių skaičiaus. 2019 m. I ketvirtį kiaulių supirkimo (pagal skerdenas) kaina Lietuvoje vidutiniškai sudarė 127,85 EUR/100 kg ir buvo 11,27 proc. žemesnė nei 2018 m. I ketvirtį. Reprezentacinė E klasės supirkimo pagal skerdenas vidutinė kaina sudarė 125,64 EUR/100 kg ir buvo 11,74 proc. žemesnė nei 2018 m. I ketvirtį. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 137,35 EUR/100 kg ir buvo 2,79 proc. žemesnė nei 2018 m. I ketvirtį. Analizuojamu laikotarpiu kiaulių skerdenų vidutinė kaina per metus Latvijoje sumažėjo 8,36 proc., Lenkijoje – 7,56 proc., o Estijoje padidėjo 1,52 proc. Vidutinė kiaulių supirkimo (pagal gyvąjį svorį) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 93,98 EUR/100 kg – buvo 11,14 proc. žemesnė nei 2018 m. I ketvirtį (105,76 EUR/100 kg). Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per metus sumažėjo 11,10 proc., antros (106–115 kg) – 11,22 proc., trečios (116–140 kg) – 12,01 proc., o paršavedžių – 13,03 proc.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2019 m. I ketvirtį Lietuvoje kiaulių skerdenų kokybė gerėjo, o supirkimo kaina mažėjo