Lietuvoje 2019 m. rugpjūčio mėn. kiaulių E klasės supirkimo vidutinė kaina sudarė 170,87 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 30,20 proc. aukštesnė nei 2018 m. rugpjūčio mėn. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 178,81 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 20,22 proc. aukštesnė nei 2018 m. atitinkamu laikotarpiu. Kiaulių E klasės supirkimo kaina 2019 m. rugpjūčio mėn., palyginti su 2018 m. rugpjūčio mėn., mažėjo tik Maltoje – 1,83 proc., o kitose ES šalyse – didėjo. Labiausiai analizuojamu laikotarpiu kiaulių kaina padidėjo Danijoje – 31,05 proc. Lenkijoje kiaulių E klasės supirkimo kaina padidėjo 18,07 proc. (iki 175,33 EUR/100 kg skerdenų) ir buvo 2,61 proc. aukštesnė nei Lietuvoje, Latvijoje – 16,65 proc. (iki 177,01 EUR/100 kg) ir buvo 3,59 proc. aukštesnė nei Lietuvoje, Estijoje – 14,45 proc. (iki 167,48 EUR/100 kg) ir buvo 1,98 proc. žemesnė nei Lietuvoje.

Šaltinis: EK
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2019 m. rugpjūčio mėn. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė supirkimo kaina Lietuvoje buvo 4,44 proc. žemesnė už vidutinę ES kainą