Vidutinė ES paršelių (svoris apie 20 kg) kaina 2019 m. rugpjūčio mėn. sudarė 51 EUR/vnt. ir buvo 37,2 proc. didesnė nei 2018 m. rugpjūčio mėn. Analizuojamu laikotarpiu brangiausiai paršeliai buvo parduodami Maltoje – 91 EUR/vnt. ir Italijoje – 71 EUR/vnt., o pigiausiai – Prancūzijoje – 35 EUR/vnt., Olandijoje – 39 EUR/vnt. ir Vengrijoje – 39 EUR/vnt. 2019 m. rugpjūčio mėn. Lenkijoje vidutinė paršelių (apie 20 kg) kaina sudarė 51 EUR/vnt. ir buvo 21,4 proc. didesnė nei 2018 m. rugpjūčio mėn. Per metus paršelių kaina sumažėjo: Italijoje – 9,2 proc., Švedijoje – 3,4 proc., Kroatijoje – 2,1 proc. ir Didžiojoje Britanijoje – 0,5 proc., o kitose ES šalyse kainos didėjo.
Lietuvos rinkoje vidutinė paršelių kaina 2019 m. rugsėjo pradžioje siekė 75–85 EUR/vnt., o 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu paršeliai buvo parduodami vidutiniškai po 60–65 EUR/vnt.

Šaltiniai: EK, ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

ES rinkoje didėjo paršelių kainos