2019 m. rugpjūčio mėn. šalies skerdyklose buvo paskersta 72,89 tūkst. kiaulių – 5,93 proc. daugiau nei 2018 m. rugpjūčio mėn. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 9,57 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Analizuojamu laikotarpiu pagaminta 5,64 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 5,10 proc. daugiau nei 2018 m. rugpjūčio mėn. 2019 m. rugpjūčio mėn. kiaulių supirkimo kaina Lietuvoje vidutiniškai sudarė 172,37 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 25,62 proc. aukštesnė nei 2018 m. rugpjūčio mėn. Vidutinė kiaulių supirkimo (pagal gyvąjį svorį) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 126,98 EUR/100 kg – buvo 23,45 proc. aukštesnė nei 2018 m. rugpjūčio mėn. (102,86 EUR/100 kg). 2019 m. rugpjūčio mėn. pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per metus padidėjo 15,38 proc., antros (106–115 kg) – 27,46 proc., trečios (116–140 kg) – 23,51 proc., o paršavedžių – 17,35 proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

Per metus Lietuvoje kiaulių supirkimo kainos išaugo apie 25 proc.