Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos. S ir E kategorijos kiaulės sudarė apie 73 proc. nuo visų suklasifikuotų kiaulių skaičiaus. 2020 m. vidutinė kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę Lietuvos skerdyklose sudarė 152,40 EUR/100 kg ir buvo 7,82 proc. žemesnė nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu (165,33 EUR/100 kg). Kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu Lietuvoje ir kitose ES šalyse mažėjo, išskyrus Daniją, Airiją, Suomiją, Švediją ir Bulgariją. Lietuvoje 2020 m. kiaulių E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina sudarė 151,41 EUR/100 kg ir buvo 7,48 proc. žemesnė nei 2019 m. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 160,14 EUR/100 kg ir buvo 5,28 proc. žemesnė nei 2019 m., tačiau 5,77 proc. aukštesnė nei Lietuvoje. Kiaulių E klasės supirkimo kaina 2020 m., palyginti su 2019 m., Latvijoje sumažėjo 7,17 proc. (iki 157,25 EUR/100 kg), Lenkijoje – 7,88 proc. (iki 153,40 EUR/100 kg), o Estijoje – 1,83 proc. (iki 161,00 EUR/100 kg). Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių skerdenos supirkimo kainos per metus sumažėjo 8,38 proc. (iki 162,67 UER/100 kg) ir 1,17 proc. (iki 164,18 EUR/kg).

Šaltiniai: ŽŪIKVC ((LŽŪMPRIS), EK

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį

2020 m. Lietuvoje ir kitose ES šalyse skerdenų supirkimo kaina mažėjo