Europos Komisija (toliau – EK) prognozuoja, kad artimiausią dešimtmetį kiaulienos kainų pokyčiams didžiausią įtaką ir toliau turės padidėjusi kiaulienos paklausa Azijos šalyse, pandemija COVID-19 ir afrikinis kiaulių maras (toliau –AKM).
Remiantis EK parengtomis ilgalaikėmis prognozėmis, ES kiaulienos gamyba ir suvartojimas artimiausią dešimtmetį turėtų mažėti. Prognozuojama, kad 2030 m. ES kiaulienos gamyba turėtų sumažėti apie 1 mln. t (apie 4,6 proc.), palyginti su 2020 m.
ES kiaulienos suvartojimas vienam gyventojui pradėjo mažėti 2019 m., kuomet ES didžiąją kiaulienos gamybos dalį ėmė eksportuoti į Kiniją, o kiauliena vidaus rinkoje pabrango, o tai privertė vartotojus pereiti prie pigesnių alternatyvų. Prognozuojama, kad 2030 m. vienas ES gyventojas suvartos apie 32 kg kiaulienos, o tai apie 1,4 kg mažiau, palyginti su 2020 m. Manoma, kad ES vartotojai gali nebegrįžti prie kiaulienos ir greičiausiai pirmenybę ir toliau teiks paukštienai.
Pasaulinė ir ES kiaulienos rinka išlieka neaiški dėl vis dar plintančio AKM poveikio. Prognozuojama, kad ES kiaulienos eksportas, pasiekęs aukščiausią lygį 2019–2020 m. dėl stipriai išaugusios kiaulienos paklausos Kinijoje, 2021 m. turėtų mažėti, kadangi Kinijoje kiaulienos gamyba turėtų pradėti stabilizuotis, todėl kiaulienos paklausa mažės. Be to, ES kiaulienos eksporto mažėjimui 2021 m. gali turėti įtakos eksporto apribojimai, dėl 2020 m. užfiksuoto AKM protrūkio Vokietijoje.
Remiantis ilgalaikėmis EK prognozėmis, iki 2030 m. ES kiaulienos eksportas gali išlikti šiek tiek didesnis nei 2018 m., dėl kiaulienos paklausos iš kitų Azijos šalių, kuriose buvo užfiksuotas AKM. ES ir toliau išliks pasauline kiaulienos eksporto lydere (38 proc.).

Šaltinis: EK

ES kiaulienos rinkos prognozės