2021 m. kovo 1 d. ŽŪIKVC Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, Lietuvoje buvo įregistruota 9,376 tūkst. avių laikytojų (vidutiniškai apie 15 avių vienam laikytojui) – 3,38 proc. mažiau nei 2020 m. kovo 1 d. Analizuojamu laikotarpiu įregistruotų avių skaičius, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 5,12 proc. ir sudarė 142,468 tūkst. vnt. Daugiausia avių ir jų laikytojų buvo įregistruota Alytaus rajono savivaldybėje, atitinkamai 679 laikytojų ir 8,394 tūkst. avių. Daugiausia avių vienam laikytojui teko Radviliškio rajono savivaldybėje – po 29 avis, Anykščių ir Zarasų rajonų savivaldybėse – po 25 avis.
2021 m. kovo 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 3,779 tūkst. ožkų laikytojų – 3,05 proc. mažiau nei 2020 m. kovo 1 d. Analizuojamu laikotarpiu įregistruotų ožkų skaičius padidėjo 1,32 proc. (iki 14,420 tūkst. vnt.). Daugiausia ožkų ir jų laikytojų buvo įregistruota Vilniaus rajono savivaldybėje, atitinkamai 334 laikytojai ir 1,109 tūkst. ožkos. Daugiausia ožkų buvo laikoma Vilniaus (1,109 tūkst. vnt.), Širvintų (819 vnt.) ir Alytaus (716 vnt.) rajonų savivaldybėse.

Šaltinis: ŽŪIKVC (Ūkinių gyvūnų registras)

Lietuvoje sumažėjo avių ir ožkų laikytojų skaičius