Šių metų I ketvirtį sertifikuotose įmonėse ir ūkiuose buvo paskersta 1 210 ekologiškai užaugintų galvijų ir pagaminta 370,30 t galvijienos skerdenų. Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2021 m. I ketvirtį, palyginti su 2020 m. I ketvirčiu, padidėjo 17,93 proc. Paskerstų ekologiškai užaugintų galvijų skaičius 2021 m. I ketvirtį sudarė 3,59 proc. visų paskerstų galvijų Lietuvoje. Paskerstų supirktų, savų užaugintų ir atliekant skerdimo paslaugą ekologiškai užaugintų galvijų vidutinis skerdenos svoris šių metų I ketvirtį buvo didesnis 7,60 proc. nei galvijų, užaugintų įprastinės gamybos ūkiuose, ir sudarė 306,04 kg. Vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina 2021 m. I ketvirtį, palyginti su 2020 m. I ketvirčiu, padidėjo 6,27 proc. ir sudarė 131,99 EUR/100 kg (be PVM). Analizuojamu laikotarpiu vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina buvo 11,54 proc. didesnė nei įprastinių galvijų. Šių metų I ketvirtį, palyginti su 2020 m. I ketvirčiu, vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo pagal skerdenas kaina padidėjo 6,11 proc. ir sudarė 271,92 EUR/100 kg (be PVM). Tai 19,38 proc. didesnė supirkimo pagal skerdenas kaina nei įprastinių galvijų.

Šaltinis ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2021 m. I ketvirtį padidėjo