2021 m. sausio–gegužės mėn. ES kiaulienos eksportas, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 20,7 proc. ir sudarė 2,567 mln. t. Analizuojamu laikotarpiu pagrindine ES kiaulienos eksporto šalimi išliko Kinija, į kurią ES kiaulienos eksportas sudarė apie 58,8 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio ir, palyginti su 2020 m. sausio–gegužės mėn., į ją ES šalys eksportavo 12 proc. daugiau kiaulienos (iš viso 1,508 mln. t). Į Filipinus analizuojamu laikotarpiu ES kiaulienos eksportas sudarė 159,026 tūkst. t ir tai  sudarė 6,2 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio. Į Japoniją (į kurią ES kiaulienos eksportas sudarė 5,2 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio) 2021 m. sausio–gegužės mėn. ES kiaulienos eksportas sumažėjo apie 18,8 proc. (iki 134,301 tūkst. t). Kitos šalys, į kurias 2021 m. sausio–gegužės mėn. ES šalys daugiausia eksportavo kiaulienos, buvo Honkongas (3,9 proc.), Pietų Korėja (3,5 proc.), Vietnamas (3,0 proc.) ir JAV (2,0 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio).

2021 m. sausio–gegužės mėn., palyginti su 2020 m. sausio–gegužės mėn., kiaulienos importas į ES šalis padidėjo 9,9 proc. ir sudarė 17,577 tūkst. t. Didžiausia kiaulienos tiekėja analizuojamu laiko-tarpiu buvo Šveicarija – 8,146 tūkst. t (46,3 proc. ES kiaulienos importo kiekio). 2021 m. sausio–gegužės mėn. importas į ES šalis mažėjo iš šių šalių: Norvegijos – 4,9 proc., Čilės – 55,9 proc.

Šaltinis: EK

2021 m. sausio–gegužės mėn. padidėjo ES šalių kiaulienos eksportas ir importas