2021 m. II ketvirtį šalies skerdyklose buvo paskersta 222,44 tūkst. kiaulių – 1,14 proc. daugiau nei 2020 m. II ketvirtį. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 0,85 proc. daugiau nei 2020 m. II ketvirtį. Analizuojamu laikotarpiu pagaminta 18,21 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 1,54 proc. daugiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos. 2021 m. II ketvirtį S kategorijos kiaulės sudarė 70,79 proc., E kategorijos – 25,51 proc. nuo visų suklasifikuotų kiaulių skaičiaus. 2021 m. II ketvirtį vidutinė kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę Lietuvos skerdyklose sudarė 155,37 EUR/100 kg ir buvo 4,85 proc. žemesnė nei 2020 m. II ketvirtį (163,29 EUR/100 kg). Kiaulių  reprezentacinė E kategorijos supirkimo kaina Lietuvoje ir daugelyje ES šalių 2021 m. II ketvirtį, palyginti su 2020 m. II ketvirčiu, mažėjo: Lietuvoje ji sudarė 153,87 EUR/100 kg ir buvo 4,72 proc. žemesnė, o vidutinė ES kaina tuo pačiu laikotarpiu sudarė 159,57 EUR/100 kg ir buvo 5,32 proc. žemesnė nei 2020 m. II ketvirtį. Analizuojamu laikotarpiu kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina Latvijoje sumažėjo 3,13 proc. (iki 161,96 EUR/100 kg), Lenkijoje – 5,55 proc. (iki 153,66 EUR/100 kg), Estijoje – 8,97 proc. (iki 152,72 EUR/100 kg). Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių supirkimo kainos analizuojamu laikotarpiu atitinkamai siekė 155,29 EUR/100 kg (-12,18 proc.) ir 182,71 EUR/100 kg (+9,11 proc.) skerdenų.

Lietuvoje vidutinė kiaulių supirkimo (pagal gyvąjį svorį) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 114,15 EUR/100 kg – buvo 5,21 proc. žemesnė nei 2020 m. II ketvirtį (120,43 EUR/100 kg). Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 4,79 proc., antros (106–115 kg) – 5,28 proc., trečios (116–140 kg) – 4,36 proc., o paršavedžių – 15,21 proc.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2021 m. II ketvirtį Lietuvoje ir daugelyje ES šalių kiaulių supirkimo kainos mažėjo