2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. ES galvijienos eksportas, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 4,9 proc. ir sudarė 473,333 tūkst. t. Analizuojamu laikotarpiu pagrindine ES galvijienos eksporto šalimi buvo Izraelis, į kurią ES galvijienos eksportas sudarė 9,8 proc. viso ES galvijienos eksporto kiekio ir, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas į ją padidėjo 27,5 proc. (iki 46,249 tūkst. t).

Į Honkongą (į kurią ES galvijienos eksportas sudarė apie 7,2 proc. viso ES galvijienos eksporto kiekio) ir Ganą (į kurią eksportas sudarė apie 7 proc. viso ES galvijienos eksporto kiekio) 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. ES galvijienos eksportas didėjo, atitinkamai apie 1,4 proc. (iki 34,082 tūkst. t) ir 8,4 proc. (iki 33,013 tūkst. t). Analizuojamu laikotarpiu ES galvijienos eksportas 67,6 proc. buvo padidintas į Norvegiją (iki 14,629 tūkst. t), Japoniją – 57,8 proc. (iki 13,614 tūkst. t), o sumažintas – į Alžyrą – 28,6 proc. (iki 18,617 tūkst. t), Libaną – 18,9 proc. (iki 15,151 tūkst. t) ir Kanadą 17,7 proc. (iki 11,694 tūkst. t).

2021 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, galvijienos importas į ES šalis sumažėjo 3,3 proc. ir sudarė 142,732 tūkst. t. Tai labiausiai lėmė mažėjanti galvijienos pasiūla iš Brazilijos, kuri yra didžiausia galvijienos tiekėja ES šalims (tai sudarė 36,5 proc. nuo ES galvijienos importo kiekio). Analizuojamu laikotarpiu Brazilija eksportavo į ES šalis 52,061 tūkst. t galvijienos – 6,5 proc. mažiau, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. kitos dvi didelės ES galvijienos šalys tiekėjos, sudarančios maždaug po 21 proc. nuo viso galvijienos importo kiekio į ES šalis, buvo Argentina it Urugvajus. Analizuojamu laikotarpiu Argentina eksportą į ES sumažino 11,1 proc. (iki 31,452 tūkst. t), o Urugvajus padidino 25,1 proc. (iki 29,685 tūkst. t).

Šaltinis: EK

2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. padidėjo ES šalių galvijienos eksportas, o importas – sumažėjo