Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos įmonėse buvo paskersta 674,791 tūkst. kiaulių – 1,75 proc. mažiau nei 2020 m. sausio–rugsėjo mėn. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 1,89 proc. mažiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos. S kategorijos kiaulės sudarė 67 proc., E kategorijos – 29 proc. nuo visų suklasifikuotų kiaulių skaičiaus. 2021 m. sausio–rugsėjo mėn. vidutinė kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę Lietuvos skerdyklose sudarė 142,58 EUR/100 kg ir buvo 13,82 proc. žemesnė nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu (165,45 EUR/100 kg).

Kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu Lietuvoje ir kitose ES šalyse mažėjo. Lietuvoje 2021 m. sausio–rugsėjo mėn. kiaulių E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina sudarė 140,80 EUR/100 kg ir buvo 13,92 proc. žemesnė nei 2020 m. analizuojamu laikotarpiu. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 147,25 EUR/100 kg ir buvo 12,70 proc. žemesnė nei 2020 m. sausio–rugsėjo mėn., tačiau 4,58 proc. aukštesnė nei Lietuvoje. 2021 m. sausio–rugsėjo mėn. kaimyninėse šalyse brangiausiai už kiaulieną buvo mokama Estijoje. Estijoje kiaulių E klasės supirkimo kaina sumažėjo 10,01 proc. (iki 147,54 EUR/100 kg skerdenų) ir buvo 4,79 proc. aukštesnė nei Lietuvoje, Latvijoje – 13,38 proc. (iki 146,72 EUR/100 kg skerdenų) ir buvo 4,20 proc. aukštesnė nei Lietuvoje, Lenkijoje – 14,50 proc. (iki 140,40 EUR/100 kg skerdenų) ir buvo 0,28 proc. žemesnė už Lietuvos kainą. Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių supirkimo kainos analizuojamu laikotarpiu atitinkamai siekė 143,68 EUR/100 kg (-17,56 proc.) ir 162,63 EUR/100 kg skerdenų (-4,13 proc.).

2021 m. sausio–rugsėjo mėn. Lietuvos įmonėse vidutinė kiaulių gyvojo svorio supirkimo kaina sudarė 104,29 EUR/100 kg ir buvo 14,80 proc. žemesnė nei 2020 m. sausio–rugsėjo mėn. (122,41 EUR/100 kg). Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per analizuojamą laikotarpį sumažėjo13,42 proc., antros (106–115 kg) – 13,56 proc., trečios (116–140 kg) – 16,61 proc., o paršavedžių – 27,12 proc.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2021 m. sausio–rugsėjo mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys ir kiaulių supirkimo kaina mažėjo