2021 m. sausio–spalio mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 755,896 tūkst. kiaulių – 1,73 proc. mažiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 1,97 proc. mažiau nei 2020 m. sausio–spalio mėn. Analizuojamu šių metų laikotarpiu vidutinė kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę Lietuvos skerdyklose sudarė 139,23 EUR/100 kg ir buvo 13,59 proc. žemesnė nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu (161,12 EUR/100 kg). 2021 m. sausio–spalio mėn. Lietuvos įmonėse vidutinė kiaulių gyvojo svorio supirkimo kaina sudarė 101,68 EUR/100 kg – buvo 14,67 proc. žemesnė nei 2020 m. sausio–spalio mėn. (119,16 EUR/100 kg). Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per analizuojamą laikotarpį sumažėjo 12,94 proc., antros (106–115 kg) – 13,79 proc., trečios (116–140 kg) – 16,02 proc., o paršavedžių – 26,39 proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2021 m. sausio–spalio mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys sumažėjo 1,73 proc., o supirkimo kainos apie 15 proc.