2022 m. vasario 1 d. ŽŪIKVC Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, Lietuvoje buvo įregistruota 9,039 tūkst. avių laikytojų (vidutiniškai apie 15 avių vienam laikytojui) – 3,93 proc. mažiau nei 2021 m. vasario 1 d. Analizuojamu laikotarpiu įregistruotų avių skaičius, palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 3,52 proc. ir sudarė 136,584 tūkst. vnt. Daugiausia avių ir jų laikytojų buvo įregistruota Alytaus rajono savivaldybėje, atitinkamai 652 laikytojų ir 7,841 tūkst. avių. Daugiausia avių vienam laikytojui teko Radviliškio rajono savivaldybėje – po 28 avis, Anykščių rajono savivaldybėje – po 26 avis.

2022 m. vasario 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 3,683 tūkst. ožkų laikytojų – 2,75 proc. mažiau nei 2021 m.  vasario 1 d. Tačiau įregistruotų ožkų skaičius padidėjo 1,20 proc. (iki 14,552 tūkst. vnt.). Daugiausia ožkų ir jų laikytojų buvo įregistruota Vilniaus rajono savivaldybėje, atitinkamai 334 laikytojai ir 1,228 tūkst. ožkos. Daugiausia ožkų buvo laikoma Vilniaus (1,228 tūkst. vnt.), Širvintų (818 vnt.) ir Alytaus (703 vnt.) rajonų savivaldybėse.

Šaltinis: ŽŪIKVC (Ūkinių gyvūnų registras)

Lietuvoje mažėja avių ir ožkų laikytojų skaičius