2022 m. sausio mėn. šalies skerdyklose buvo paskersta 70,130 tūkst. kiaulių – 3,90 proc. mažiau nei 2021 m. sausio mėn. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 2,75 proc. mažiau nei 2021 m. sausio mėn. Lietuvos rinkoje vyravo aukščiausios (S) ir puikios (E) raumeningumo klasių kiaulių skerdenos. Šių raumeningumo klasių kiaulių skerdenos 2022 m. sausio mėn. sudarė 89,89 proc. nuo bendro suklasifikuotų kiaulių skaičiaus, o 2021 m. sausio mėn. 95,92 proc. 2022 m. sausio mėn. vidutinė kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę Lietuvos skerdyklose sudarė 127,85 EUR/100 kg ir buvo 3,20 proc. aukštesnė nei 2021 m. sausio mėn. Vidutinė kiaulių supirkimo (gyvojo svorio) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 92,34 EUR/100 kg – buvo 5,80 proc. aukštesnė nei 2021 m. sausio  mėn. (87,28 EUR/100 kg).

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2022 m. sausio mėn., palyginti su 2021 m. sausio mėn., Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina didėjo, o skerdimo apimtys mažėjo