2021 m. ES kiaulienos eksportas, palyginti su 2020 m., sumažėjo 2,7 proc. ir sudarė 5,274 mln. t. Analizuojamu laikotarpiu pagrindine ES kiaulienos eksporto šalimi išliko Kinija, į kurią ES kiaulienos eksportas sudarė apie 48,8 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio, tačiau, palyginti su 2020 m., į ją ES šalys eksportavo 22,9 proc. mažiau kiaulienos (iš viso 2,572 mln. t). Į Japoniją analizuojamu laikotarpiu ES kiaulienos eksportas sudarė 379,647 tūkst. t ir tai 7,2 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio. Į Filipinus (į kurią ES kiaulienos eksportas sudarė 6,6 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio) 2021 m. ES kiaulienos eksportas sudarė 350,176 tūkst. t. Kitos šalys, į kurias 2021 m. ES šalys daugiausia eksportavo kiaulienos buvo Pietų Korėja (5,4 proc.), Honkongas (2,9 proc.), JAV (2,7 proc.), Australija (2,5 proc.) ir Vietnamas (2,5 proc.) viso ES kiaulienos eksporto kiekio.

2021 m., palyginti su 2020 m., kiaulienos importas į ES šalis padidėjo 10,5 proc. ir sudarė 42,717 tūkst. t. Didžiausia kiaulienos tiekėja analizuojamu laikotarpiu buvo Šveicarija – 19,957 tūkst. t (46,7 proc. ES kiaulienos importo kiekio).

Šaltinis: EK

2021 m. sumažėjo ES šalių kiaulienos eksportas, o importas – padidėjo