Lietuvoje vidutinė supirktų ir suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę galvijų kaina šių metų kovo mėn. sudarė 368,05 EUR/100 kg skerdenų ir, palyginti su šių metų vasario mėn. bei 2021 m. kovo mėn., buvo atitinkamai 8,22 proc. ir net 45,87 proc. aukštesnė.  2022 m. kovo mėn. Lietuvos skerdimo įmonės supirko ir suklasifikavo (neįskaitant paslaugai skerstų galvijų) 13,501 tūkst. galvijų – 11,91 proc. daugiau, palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Šių metų skerdenų vertinimo rezultatai buvo taip pat šiek tiek geresni: po 2 proc. punktus padidėjo U ir R raumeningumo klasių skerdenų ir 5 proc. punktais sumažėjo P raumeningumo klasės skerdenų. E ir O raumeningumo klasės išliko stabilios.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį

Lietuvoje didėjo galvijų supirkimo kaina ir gerėjo skerdenų kokybė