2022 m. sausio–kovo mėn., palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvos įmonėse avių skerdimai padidėjo 2,98 proc. ir sudarė 1,869 tūkst. vnt. Iš to skaičiaus 79,78 proc. avių Lietuvos skerdyklose buvo paskerstos grąžintinais pagrindais. Daugiausia Lietuvoje buvo paskersta avių, vyresnių kaip 12 mėn. amžiaus (73,03 proc. nuo bendro paskerstų avių skaičiaus) ir jų skerdimai padidėjo 5,16 proc. (iki 1,365 tūkst. vnt.), o ėriukų (iki 12 mėn. amžiaus) skerdimai sumažėjo 2,5  proc. (iki 504 vnt.). Avienos skerdenų gamyba, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, padidėjo 4,72 proc. ir sudarė 36,982 t.

Analizuojamu laikotarpiu vidutinė supirktų avių kaina sudarė 627,98 EUR/100 kg (skerdenų svorio) ir 215,44 EUR/100 kg (gyvojo svorio), tai atitinkamai 12,68 proc. ir 14,07 proc. didesnės kainos nei 2021 m. I ketvirtį.

Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos skerdyklose buvo paskerstos 6 ožkos ir ožiai (2021 m. I ketvirtį – 29 vnt.). Visi jie buvo paskersti grąžintinais pagrindais.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2022 m. I ketvirtį Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai