2022 m. I ketvirtį Lietuvos įmonėse pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 167,080 tūkst. kiaulių – 5,19 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Lietuvos rinkoje vyravo aukščiausios (S) ir puikios (E) raumeningumo klasių kiaulių skerdenos. Šių raumeningumo klasių kiaulių skerdenos 2022 m. I ketvirtį sudarė 90,08 proc. nuo bendro suklasifikuotų kiaulių skaičiaus, o 2021 m. I ketvirtį – 95,48 proc. 2022 m. I ketvirtį vidutinė kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę Lietuvoje vidutiniškai sudarė 137,75 EUR/100 kg ir buvo 3,10 proc. aukštesnė nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė kiaulių E klasės supirkimo kaina Lietuvos skerdyklose sudarė 140,37 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 7,34 proc. aukštesnė nei 2021 m. I ketvirtį.

Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 144,50 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 5,62 proc. aukštesnė nei 2021 m. I ketvirtį. Kiaulių E klasės supirkimo kaina 2022 m. I ketvirtį, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, didėjo beveik visose ES šalyse, išskyrus Daniją (-11,75 proc.), Airiją (-7,87 proc.), Portugaliją (-5,90 proc.) ir Švediją (-1,10 proc.). 2022 m. I ketvirtį kaimyninėse šalyse brangiausiai už kiaulieną buvo mokama Estijoje – 145,51 EUR/100 kg ir buvo 4,22 proc. didesnė nei 2021 m. I ketvirtį. Analizuojamu laikotarpiu Lenkijoje kiaulių E klasės supirkimo kaina padidėjo 9,55 proc. (iki 142,05 EUR/100 kg),  Latvijoje – 1,66 proc. (iki 137,25 EUR/100 kg) Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių supirkimo kainos analizuojamu laiko-tarpiu atitinkamai siekė 147,69 EUR/100 kg (+10,29 proc.) ir 151,18 EUR/100 kg (+3,72 proc.).

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2022 m. I ketvirtį, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, Lietuvoje ir kitose ES šalyse skerdenų supirkimo kainos didėjo