2022 m. sausio–kovo mėn. Lietuvos skerdimo įmonėse buvo paskersta 35,257 tūkst. galvijų – 5,37 proc. daugiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Analizuojamu laikotarpiu pagaminta 10,21 tūkst. t galvijienos skerdenų – 6,57 proc. daugiau nei 2021 m. I ketvirtį, o vidutinis paskerstų supirktų ir savų užaugintų suaugusių galvijų (nuo 12 mėn. amžiaus) gyvasis svoris sudarė 609,65 kg, o skerdenos svoris – 305,44 kg, palyginti su 2021 m., atitinkamai padidėjo 0,69 ir 0,18 proc.

2022 m. I ketvirtį vidutinė supirktų galvijų kaina sudarė 166,01 EUR/100 gyvojo svorio* kg ir buvo 39,65 proc. didesnė kaina nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu.

* vidutinė kaina apskaičiuota svertiniu būdu, įskaitant įmonių ir ūkių supirktų galvijų, skerdžiamų pagal paslaugą kitoje skerdykloje, vertę.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį

2022 m. I ketvirtį, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, Lietuvos įmonėse didėjo galvijų skerdimų skaičius ir supirkimo kaina