2022 m. I ketvirtį šalies skerdyklose buvo paskersta 219,622 tūkst. kiaulių – 5,81 proc. mažiau nei 2021 m. I ketvirtį. Analizuojamu laikotarpiu buvo pagaminta 17,994 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 6,74 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Vidutinė kiaulių supirkimo (gyvojo svorio) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 100,59 EUR/100 kg – buvo 3,50 proc. aukštesnė nei 2021 m. I ketvirtį (97,19 EUR/100 kg). Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per analizuojamą laikotarpį padidėjo 1,42 proc., antros (106–115 kg) – 0,08 proc., trečios (116–140 kg) – 9,89 proc., o paršavedžių sumažėjo 0,43 proc.

2022 m. sausio–vasario mėn. Lietuva eksportavo 32,705 tūkst. kiaulių – 12,76 proc. daugiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu (29,004 tūkst. vnt.). Analizuojamu laikotarpiu pagrindine eksporto šalimi buvo Lenkija, į kurią kiaulių eksportas sudarė apie 67,56 proc. viso Lietuvos kiaulių eksporto kiekio ir, palyginti su 2021 m. sausio–vasario mėn., į ją Lietuva  eksportavo 64,36 proc. daugiau kiaulių. Į Lenkiją buvo eksportuota 22,095 tūkst. kiaulių, kurių vidutinė kaina sudarė 89 EUR/vnt., kai tuo tarpu 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu kaina sudarė 75  EUR/vnt. Į Latviją (į kurią Lietuvos gyvų kiaulių eksportas sudarė apie 31,34 proc. visų Lietuvos kiaulių eksporto) 2021 m. sausio–vasario mėn., palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, kiaulių eksportas sumažėjo 30,04 proc.

2022 m. sausio–vasario mėn., palyginti su 2021 m. sausio–vasario mėn., kiaulių importas į Lietuvą padidėjo 4,26 proc. ir sudarė 26,969 tūkst. vnt. Vidutinė importo kaina sudarė 48 EUR/vnt., o 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu – 61 EUR/vnt. Pagrindine kiaulių tiekėja analizuojamu laikotarpiu buvo Latvija – 24,969 tūkst. vnt. (88,04 proc. nuo gyvų kiaulių importo kiekio).

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), LSD

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2022 m. I ketvirtį, palyginti su 2021 m. I ketvirčiu, Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina didėjo, o skerdimo apimtys mažėjo